08/02/2021, Peergroup Bid & Tender : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De rol van Maatschappelijk Ondernemen in het tenderproces was dit keer het thema dat centraal stond tijdens de peergroup Bid & Tendermanagement. Deze keer waren Astrid Bakkes (Yacht), Leontien Navest (Capgemini), Alfred 20201123 peergroup Bid Tendermanagementde Weert (CSU), Ryanne van Kessel (Ricoh), Bas de Bruijn (Zetacom), Kees Koeleman (Sogeti), Edwin Vonk (Nationale Nederlanden), Lieuwe Gietema (Ballast Nedam), Sabina Lamers – van der Goot (Menzis), Mathijs Gerards (Selecta) en Wouter de Wijse (Planon) aanwezig en deelden onderling gedurende een uur hun ervaringen op dit gebied. Hierbij kwamen de volgende facetten aan bod :

 • Dat het thema tegenwoordig standaard in elke tender wordt opgenomen waarbij de insteek vaak zeer verschillend is per branche;
 • Dat in de meeste Europese aanbestedingen de wegingsfactor 5 procent is en dat dit alleen verhoogd kan worden als de activiteiten direct richting de aanbestedende partij te alloceren zijn ;
 • Dat social Return on Investment veel gebruikt wordt in tenders maar dat er geen eenduidigheid is waardoor de uitvraag per aanbiedende partij enorm kan verschillen;
 • Dat door de gevolgen van de COVID-maatregelen bij sommige deelnemers het business model is veranderd waardoor ze hun storyline op dit gebied moesten aanpassen. Hetgeen voor de nodige uitdagingen zorgde omdat het daardoor nieuwe materie werd waar men nog geen ervaring mee had;
 • Dat het soms lastig is om in de beantwoording van de tender met de juiste ondersteunende bewijslast te komen. Sommige deelnemers hadden ervaringen opgedaan met de volgende methodieken :
  • De CO2-prestatieladder, die door sommige als ouderwets gezien werd maar wel als positief ervaren;
  • Rapid Circular Contracting, die door nagenoeg iedereen als niet werkbaar geacht werd maar helaas wel regelmatig in tenders voorkomt.
  • Dat de meeste deelnemers hadden ervaren dat het voor contractmanagement en inkoop eveneens een lastige materie is waardoor eventuele voorgestelde oplossingen vaak niet tot juiste wasdom komen;
 • Dat de meeste deelnemers hadden ervaren dat het voor contractmanagement en inkoop eveneens een lastige materie is waardoor eventuele voorgestelde oplossingen vaak niet tot juiste wasdom komen;
 • Dat de oplossingen vaak verdisconteerd worden in de prijs;
 • Dat de CSR-Officer van het bedrijf regelmatig wordt ingezet bij de beantwoording van de tender en/of klantgesprekken.

Overall was de conclusie dat het goed is dat dergelijke zaken worden uitgevraagd omdat het er wel degelijk voor zorgt dat er over de problematiek wordt nagedacht en vervolgens eventuele verbeteringen worden doorgevoerd op het betreffende gebied. 

Sales motto's

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen

Diana Smith

Business Development Partner

“It takes two to tango”

Meer lezen