Aanvraagformulier accreditatie

Alvorens het onderstaande aanvraagformulier in te vullen, zijn er een aantal criteria waaraan deze opleiding moet voldoen. Dit zijn :

 1. Het programma/de opleiding kent een duidelijke visie op Sales;
 2. Het programma/de opleiding kan het gerealiseerde resultaat/examen van een deelnemer als voorbeeld voorleggen met daaraan gekoppeld de totale studieduur;
 3. De organisatie kan de kwaliteit van het programma borgen gedurende de periode van de accreditatieperiode van drie jaar;
 4. De organisatie zal zich houden aan de richtlijnen van de SMA;
 5. De organisatie gaat akkoord met het bedrag van € 5.000,– excl. btw (voor de accreditatie) of € 750,– (voor de pre-scan);

Dan zijn er per accreditatie nog een aantal verschillende criteria. Deze zijn :

SMA A

In het programma zijn de volgende competenties verwerkt:

 • Voert accountanalyses uit
 • Stelt accountplannen op
 • Coördineert de uitvoering van accountplannen
 • Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor
 • Beheerst de financieel commerciële begrippen
 • Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit
 • Beheerst de basis van commerciële communicatie
 • Kan de markt analyseren
 • Beheerst online communicatie tools t.b.v. Sales

SMA-B

In het programma zijn de volgende competenties verwerkt:

 • Visie/strategie
 • Probleemanalyse/ Oordeelsvorming
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie / luisteren
 • Creativiteit / overtuigingskracht / onderhandelen
 • Coachen / delegeren
 • Klantgerichtheid / zelfmanagement / planning en organiseren
 • Financieel

SMA-B1 (Hogescholen)

Uit de studiegids van de opleiding of minor blijkt dat competentie 6 ‘Verkoop / Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening’ uit het goedgekeurde landelijk beroepsprofiel 2013 tot en met competentieniveau 3 is uitgewerkt.

Vul hieronder de gegevens in om een aanvraag in te dienen :

Aanvraag accreditatie