Accreditatie en Certificering

De SMA is ervan overtuigd dat sales draait om kennis, kunde en vaardigheden. Als vakvereniging is het onze missie om deze onderwerpen verder te verdiepen en ontwikkelen. Dat doen we door opleidingen en programma’s op het gebied van sales en commercie te accrediteren. Van particuliere instellingen en van het reguliere onderwijs. Dankzij ons grote netwerk zijn we als geen ander in staat om een brug te bouwen tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

 

Accreditatie van opleidingen 

Omdat een goede accreditatie staat of valt met de juiste beoordeling, is er de SMA Validation Council. Samengesteld vanuit professionals die hun sporen in het vak ruimschoots hebben verdiend: prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, instellingen en opleiders. Dit gremium komt jaarlijks meerdere keren bijeen om de competenties en beroepsprofielen te beoordelen en valideren. Elk geaccrediteerde opleiding moet minimaal 300 studie-uren hebben. Hieronder vallen alle inhoudelijke activiteiten die met het opleidingsprogramma te maken hebben, zoals lessen, zelfstudie, coaching, intervisie, kennisbijeenkomsten én relevante werkervaring. Daarnaast moet een opleiding voldoen aan de gestelde competenties en beroepsprofielen van de SMA-A, -B of –C certificering. De Stichting Examenkamer houdt toezicht op de procedures.

 

Uitreiking SMA accreditatie certificaat HAN Jeanet Castel Eiso BleekerDe SMA is voortdurend op zoek naar nieuwe contacten binnen particuliere opleiders, hogescholen én universiteiten met sales en commerciële opleidingen. Door deze opleidingen te accrediteren waarborgt de SMA de kwaliteit van het salesvak. Ook houden we zicht op de ontwikkelingen en hebben een leidende rol in toekomstige veranderingen. Het actuele overzicht van alle geaccrediteerde trainingen en opleidingen is op onze website te vinden. Mocht je interesse hebben om een training of opleiding te accrediteren, dan is het mogelijk een aanvraag hiervoor in te dienen bij de SMA.

 

Persoonscertificering SMA Sales Register

Uitreiking certificaten aan de winnaars SMA Sales Event 2014Met onze activiteiten op het gebied van persoonscertificering dragen we ook bij aan de professionalisering van het salesvak. In het SMA Sales Register, dat in september 2016 is gelanceerd, worden salesprofessionals opgenomen die voldoen aan de door de SMA gestelde criteria. Professionals die in het SMA Sales Register zijn opgenomen mogen een persoonstitel achter hun naam voeren. Voor de aanvraag van persoonscertificering dient een aanvraagformulier ingevuld te worden, dat samen met de benodigde informatie, voorgelegd wordt aan de SMA Auditcommissie. Meer informatie over het SMA Sales Register vind je op onze website

Kwaliteitswaarborg

SMA vindt het zeer belangrijk dat zowel de accreditatie als de persoonscertificering aan de juiste kwaliteit voldoet en op een goede manier aansluiting vind bij het bedrijfsleven. Om dit te kunnen waarborgen, wordt twee keer peer jaar, zowel de eisen met betrekking tot de accreditatie en de gevraagde competenties in de profielen door het bedrijfsleven getoetst en beoordeeld. Lees meer informatie over de wijze waarop de SMA de toezicht heeft geregeld met betrekking tot zowel de accreditatie als persoonscertificering.