11/02/2021, Peergroup Senior Sales : Sales & Innovatie

11/02/2021, Peergroup Senior Sales : Sales & Innovatie

Één keer per kwartaal treffen een aantal Senior Sales Professionals elkaar in hun peergroup om met elkaar ervaringen uit te wisselen over actuele thema’s die gerelateerd zijn aan hun functie. Tijdens deze tweede online bijeenkomst in 2021 stond de rol van commercie bij innovatie centraal. De vijftien aanwezigen uit verschillende en uiteenlopende branches zijn met elkaar in online gesprek gegaan over de wijze waarop dit bij hun bedrijf is georganiseerd maar geven eveneens hun ervaringen met  dit onderwerp. In dit artikel vind je een weergave van deze sessie.

 • Dat bij de deelnemers uit de grotere organisaties innovatie geen onderdeel uitmaakt van de commerciële organisatie. Dit in tegenstelling tot de “kleinere” partijen waar deze rol daar wel was ingevuld met als voordeel dat er dus snel geschakeld kon worden op dit gebied;
 • Dat sommige van de aanwezigen hun eigen producten/diensten gebruiken om innovaties bij hun klanten te ontwikkelen;
 • Dat innovaties meestal gebaseerd zijn op generieke marktontwikkelingen en niet op specifieke ontwikkelingen bij klanten. Hierdoor zie je tegenwoordig veel innovatie die op duurzaamheid gericht is;
 • Dat er vaak een spanningsveld zit tussen innovaties en behoeften van de commerciële organisatie omdat zij sommige oplossingen vaak direct nodig hebben bij hun klanten. Innovatie kost meestal de nodige tijd waardoor het gevaar ontstaat dat men over een half ontwikkeld concept met de klant in gesprek gaat;
 • Dat co-creatie de meest gebruikte manier is om samen met klanten tot innovatie te komen. Belangrijk hierbij is wel om te zorgen dat de oplossing schaalbaar gaat worden en niet te specifiek op één klant wordt gebouwd;
 • Dat innovatie gebruikt kan worden om nieuwe vraag te creëren;
 • Dat innovatie nieuwe aanknopingspunten bieden om met de klant in gesprek te gaan;
 • Dat er op beperkte schaal bij de deelnemers processen zijn ingericht waarmee de commerciële organisatie invloed kan hebben op innovaties en dat terwijl men de ogen en de oren van de markt zijn;
 • Dat bij commerciële organisaties de innovatie veel meer gericht is op het anders inzetten/benutten van bestaande product/service/markt combinaties;
 • Dat grote corporate organisaties veel van start-ups gebruik maken voor innovatie en hier ook speciale afdelingen voor optuigen;
 • Dat er weinig innovatie in bedieningsconcepten plaatsvindt;

Ter afsluiting wordt het innovatieplatform Seezers genoemd waar één van de leden van de peergroup mee in aanraking is gekomen.

Bij deze peergroup waren Chris van Roosmalen (CTOUCH), Erik Ruiten (Canon), Irene van der Wal – Gemert (Renewi), John Teitsma (Kärcher),  Wouter van Duren (VodafoneZiggo), Gijs Rasink (Ricoh), Rob Heemskerk (NorthC) Marlous Joosten (Sogeti), Patrick Albers (Chateau Amsterdam), Mark Goeman (ALD Automotive), Marc van Raaij (LosbergDeBoer), Erik van Wermeskerken (Athlon Carlease), Ruben van de Burg (SalesPrikkels) en Ingrid van der Linden (OneMeeting) aanwezig.

We streven erna om van elke fysieke en online bijeenkomst een verslag te produceren. Dit voor het geval leden niet in staat zijn geweest om aanwezig te zijn. Dit betreft zowel de landelijke als regionale bijeenkomsten.

Alle verslagen hebben we verzameld in één overzicht.

Share this