12/05/2021 SMA Noord : Online Kennis Sessie met Wildlands

12/05/2021 SMA Noord : Online Kennis Sessie met Wildlands

Tijdens deze SMA Online Kennis sessie was Erik Veenstra onze gast. In het dagelijks leven is Erik Manager Marketing, Communicatie & Sales bij dierenpark Wildlands Adventure Zoo in Emmen waar hij sinds 2016 werkzaam is. In zijn team zijn ze verantwoordelijk voor alle marketing uitingen, persvoorlichting, alle social media en sales. Bij deze laatste activiteit horen zowel de individuele ticketverkoop als groepen. Hij mag dit op dit moment met acht mensen doen. Voor corona waren dit er veertien. Ze hebben dus een stevig jasje uitgedaan. Vervolgens heeft Erik een aantal punten met de aanwezigen gedeeld, zoals :

 • Commerciële uitdagingen: 
  • Het beter bekend worden als zakelijke locatie, terwijl iedereen Wildlands momenteel kent als dierentuin;
  • Door corona moesten bezoekers reserveren waardoor er veel meer data beschikbaar is. Hij onderzoekt momenteel hoe hij deze data kan inzetten voor acties in de toekomst;
  • Hoe de directe reserveringen vast te houden daar waar vroeger veel via andere distributiekanalen, zoals retailers en verblijfsaccommodaties, verliep;
  • Hoe de potentie in het Duitse achterland te ontsluiten.
 • De manier waarop men vanuit Wildlands binding heeft weten te houden met hun achterban. Hij noemde hierbij :
  • Het zelf genereren van content, zoals een backstage filmpje vanuit de dierentuin;
  • Dagelijks van zich laten horen via social media;
  • Het introduceren van een adoptieprogramma voor hun dieren.

Ter afsluiting van deze online sessie is de groep uiteen gegaan en hebben met elkaar van gedachten gewisseld wat corona hen heeft gebracht. De overall uitkomst was dat veel leden innovatief bezig zijn geweest en daardoor met nieuwe concepten zijn gekomen om goed door de lastige periode heen te komen. De vraag die uit de bijeenkomst kwam was wat deze innovaties nu betekenen voor de gemiddelde sales professional. Hieraan zal een volgende sessie gewijd worden. 

We streven erna om van elke fysieke en online bijeenkomst een verslag te produceren. Dit voor het geval leden niet in staat zijn geweest om de de sessie aan te sluiten. Dit betreft zowel de landelijke als regionale bijeenkomsten.

Alle verslagen hebben we verzameld in één overzicht.

Share this