15-10-2019 : SMA Groningen, Sales Cafe over Live your Potential

15-10-2019 : SMA Groningen, Sales Cafe over Live your Potential

Het jaarthema “Live your Potential” stond tijdens dit Sales Café van SMA Groningen centraal. Marco van Dam en Bram Steijn van SmitDevries gingen tijdens deze bijeenkomst in het Hitachi Capital Mobility stadion van FC Groningen dieper in op dit onderwerp.

Marco trapte de sessie af met een aantal feiten en cijfers, met als bron het CBS :

  • 82 % van de kleine bedrijven, 95 % van de middelgrote bedrijven en 98 % van de grote ondernemingen bieden trainingen, cursussen en opleidingen aan voor hun werknemers
  • Bedrijven geven gemiddeld € 1.100,– per deelnemer uit aan deze trainingen
  • Een werknemer besteed gemiddeld 30 uur aan trainingen
  • De gemiddelde loonkosten van een werknemer bedraagt € 36,40 per uur

Bedrijven doen dit zodat er leemtes in kennis worden gedicht, problemen worden opgelost,  vaardigheden (verder) worden ontwikkeld en/of om de kwaliteit van het werk te vergroten. Helaas valt het resultaat in de praktijk enorm tegen. Marco gebruikte hierbij als onderbouwing de Ebbinghaus Vergeetcurve waaruit blijkt dat na 1 dag slechts 44 % van de stof wordt onthouden en na 31 dagen nog maar 21 %. In de ogen van Marco zijn trainingen op dit moment verspilling van tijd, energie en geld voor zowel het bedrijf als de werknemers.

20191015 SMA Noord Sales Café Marco van DamOp basis van onderzoek vanuit SmitDeVries blijkt dat met een veranderde aanpak dit percentage enorm kan stijgen, zelfs naar 83 %. Er moet dan echter wel iets veranderen in de huidige wijze waarop trainingen worden gegeven.  Het belangrijkste is het toevoegen van motivatie verhogende interventies zoals :

  • De training moet relevant voor het werk zijn;
  • Zelf Management is een groot onderdeel van de training;
  • Men moet kunnen experimenteren in de praktijk, waarbij het management als coach optreedt
  • Voor, na en tijdens de training moet er veel interactie mogelijk zijn met de collega’s;
  • Een buddy-systeem met één of meerdere collega’s

Gedurende en na afloop was er veel interactie tussen de beide moderators en de aanwezigen in de zaal. Hierdoor was de tijd te kort om een stand-up training op basis hiervan toe te passen.

Share this