23-09-2020 : SMA West op bezoek bij Endeavour Group

23-09-2020 : SMA West op bezoek bij Endeavour Group

SMA West was op 23 september in Haarlem te gast bij de Endeavour Group, een organisatie dat uit een negental verschillende bedrijven bestaat. Bas Moreu, de Managing Director van SuperLab, één van de onderdelen van deze groep, heette ons van harte welkom met een goed verzorgd buffet. Vervolgens gingen we naar de hippe zaal waar we, op 1,5 meter van elkaar, naar een drietal presentaties hebben geluisterd.

Na een korte introductie van Bas over de Endeavour Group was Carolien Graafsma van 20200923 SMA West Endeavour Group Carolien GraafsmaHellodialog de eerste spreker van de avond en zij nam ons mee in de wereld van Digital Growth binnen B2B. Ze gaf aan dat ze dit als een uitstekend middel voor bedrijven zag om met beperkte inspanning veel resultaten te behalen om zo de klant te gaan helpen met kopen en afscheid te nemen van verkopen. Een randvoorwaarde om met deze aanpak succesvol te zijn is dat er vanuit een vaste structuur gewerkt moet gaan worden. Ze liet hierbij een viertal stappen zien om vervolgens haar presentatie af te sluiten door de aanwezigen meer inzicht te geven in het werken met persona’s en Marketing Automation. Klik hier voor de blog die Carolien over dit onderwerp heeft geschreven

Het tweede deel van de avond werd ingevuld door John Meulemans van 3sixtyfive waarbij Influencer Marketing centraal stond. John gaf aan dat in de huidige tijd dat de 20200923 SMA West Endeavour Group John Meulemansbeste manier is om een brug te slaan naar de doelgroep die je wilt bereiken. Het belangrijkste hierbij is om gebruik te maken van storytelling in combinatie met persoonlijke content die gericht is op de doelgroep die je wilt aanspreken.

Bas was de laatste in de rij en hij gaf de aanwezigen de nodige stof tot nadenken door ze mee te nemen in zijn dagelijks leven als Creative Director. In deze rol wordt veel van zijn creativiteit gevraagd om telkens met interessante oplossingen voor klanten te komen. Hij liet zien dat hij vele verschillende manieren/invalshoeken gebruikt om telkens op een andere wijze naar het vraagstuk van de klant te kijken. Hierdoor werd hij “gedwongen” om vanuit verschillende gezichtspunten de materie te benaderen en telkens op andere associaties te komen. Klik hier om het optreden van Bas over dit onderwerp op één van de regionale sales events te zien.

Na deze drie verhalen was er nog ruimte om met elkaar te netwerken, waarbij ook weer de nodige afstand werd gehouden.

Klik hier om de presentaties van de avond te zien.

Share this