SMA Friesland, op bezoek bij Bourguignon

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Datum - 01/10/2020
17:00 - 20:00

Locatie
Bourguignon

20190902 Salesmanager in de Keuken bourguignonWe zijn deze bijeenkomst te gast bij Bourguignon, een familiebedrijf, die de ambitie heeft om de meest ontzorgende mobiliteitsaanbieder van Noord Nederland voor particulieren en bedrijven te zijn. Doordat de invulling van mobiliteit verandert voorziet men in hun huidige dienstverlening in alternatieve complementaire mobiliteitsvormen zoals openbaar vervoer, (e-)fietsen en deelauto’s. Verder zal deze verschuiving samengaan met de transitie naar niet-fossiele energiedragers voor voertuigen. Bourguignon streeft naar een volledige integratie van deze en toekomstige mobiliteitsvormen en wil daarin een centrale faciliterende rol spelen voor Noord Nederland of te wel men wil de totaal leverancier zijn op het gebied van de auto.

 

20190902 Salesmanager in de Keuken Bourguignon LocatieTijdens deze bijeenkomst zal men o.a. ingaan op de wijze waarop men deze transitie heeft vormgegeven en welke impact dit heeft gehad op de commerciële organisatie van Bourguignon. Daarnaast zal er uiteraard aandacht zijn voor de wijze waarop andere commerciële veranderingen, zoals de digitalisering impact heeft en nog steeds zal hebben op hun commerciële beleid.

Reserveringen

Ja Nee


Share this