Webinar : Conflicthantering

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Datum - 30/06/2020
20:00 - 21:00

We merken dat het online communiceren eerder leidt tot misverstanden en onduidelijkheden dan in de fysieke wereld. Met name het non-verbale gedrag verdwijnt tijdens deze sessies. Conflicten liggen daarmee meer voor de hand dan in het verleden. Vandaar een webinar over conflicthantering. We hebben Loek Jonk bereid gevonden om ons tijdens dit webinar in dit onderwerp mee te nemen. Hij hanteert hierbij de volgende definitie van een conflict :

Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen hebben een conflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert en de partijen elkaar nodig hebben om tot een oplossing te komen.

In deze sessie staan we o.a. stil bij :

  • De escalatielader van Glasl, waarbij we stil staan bij de verschillende fasen in een conflict
  • De soorten belangen en basisbehoeften van mensen die spelen tijdens een conflict
  • De stijlkeuze van mensen tijdens een conflict

De wetenschappers Thomas en Killman hebben een methodiek ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat jouw voorkeursgedrag in een conflictsituatie is. Het kan voor jou zeker van toegevoegd waarde zijn, te weten wat jouw voorkeursgedrag is. Indien je meedoet aan het webinar ontvang je een vragenlijst die moet worden ingevuld om te kunnen bepalen wat jouw voorkeursstijl is. We vragen jou om dit van te voren in te vullen en weer aan ons terug te sturen zodat we een goed beeld hebben van de verschillende voorkeursstijlen zodat Loek zijn verhaal hierop kan aanpassen.

Tijdens deze interactieve sessie zullen we eveneens stil staan bij een aantal stellingen en praktijkvoorbeelden zodat je de volgende dag het geleerde reeds in de praktijk kunt brengen.

Reserveringen

This event is fully booked.

Share this