Individueel lidmaatschap

Naast de bedrijfslidmaatschappen met meerdere personen is het mogelijk om persoonlijk lid te worden van onze vereniging. Binnen het individueel lidmaatschap onderscheiden we een drietal verschillende soorten. Allereerst hebben we het landelijk regulier lidmaatschap. Daarnaast kennen we nog een tweetal lidmaatschappen voor speciale groepen.  Dat betreft de student en de Young Sales Professional (jonger dan 30 jaar).

Bij de start van het lidmaatschap zal gekeken wordt naar de looptijd gedurende dat jaar en zal er naar ratio een bedrag in rekening worden gebracht. In januari wordt de jaarlijkse factuur toegestuurd. De beëindiging van het lidmaatschap is vastgelegd in artikel 5 van de statuten dat luidt, dat het lidmaatschap steeds schriftelijk kan worden beëindigd tegen het einde van het geldende contributiejaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

De SMA is een vakvereniging van Sales Professionals voor Sales Professionals. Dit betekent dat de SMA een beperking stelt aan het aantal toeleveranciers zoals organisaties/personen op het gebied van commerciële trainingen, werving & selectie, leadgeneratie, etc. Dit type organisatie mag niet meer dan 5% van het gehele ledenbestand uitmaken. Momenteel is deze grens bereikt en is een ledenstop van toepassing voor dergelijke organisaties.

Ten aanzien van het waarborgen van de privacy van onze leden hebben we een privacyverklaring opgesteld.

Toegang tot alle 60 regionale Regionale bijeenkomsten;

 

Toegang het Landelijke en de regionale  Sales Events;

 

Het jaarboek van de SMA;

 

De jaarlijkse kosten voor dit lidmaatschap bedragen € 475,–

Prijs is exclusief BTW

Dit lidmaatschap is alleen voor de Sales Professional, die jonger dan 30 jaar is en aan het begin van zijn/haar sales loopbaan staat.

 

Toegang tot alle 60 regionale bijeenkomsten.

 

Toegang tot de regionale Sales Events

 

Speciaal tarief Landelijk Sales Event. Normaal € 400,– bij dit lidmaatschap een toegangsbewijs voor € 50,–

 

De jaarlijkse kosten voor dit lidmaatschap bedraagt € 100,–

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Dit lidmaatschap is alleen voor de (toekomstige) Sales Professional, die nog studeert.

 

Toegang tot alle 60 regionale bijeenkomsten;

 

Toegang tot de regionale Sales Events

 

Voor het landelijk Sales Event geldt een speciaal studententarief. Normaal € 400,–, bij dit lidmaatschap toegang voor € 50,–

 

De jaarlijkse kosten voor dit lidmaatschap bedraagt € 50,–

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Indien er nog vragen zijn over het lidmaatschap helpen we je graag.  Wij zijn bereikbaar via 0348-495056 of via het volgende e-mailadres: secretariaat@sma.nl