Nieuws : SMA verstevigt samenwerking met Nima

Dat sales en marketing onderling sterk verweven zijn en niet zonder elkaar kunnen, is tijdens de corona pandemie 20210518 Ondertekening samenwerking SMA Nima Eiso Bleeker Pieter Paul Verheggen Kirsten Andresnog duidelijker geworden. Doordat in veel branches de bedrijfsactiviteiten vanuit huis moesten worden gedaan om het virus in te dammen, zijn digitale marketing activiteiten nog verder in belang toegenomen en dienen zij nog beter aan te sluiten op het aankoopproces van klanten. Aan sales vervolgens de opdracht om leads op te volgen, de uiteindelijke verkoopdeal te sluiten en het onderhouden en uitbouwen van het verdere klantcontact.

Twee verschillende disciplines die niet zonder elkaar kunnen; zonder marketing heeft sales geen deals om te sluiten. Zonder sales heeft het genereren van leads door marketing geen zin. Beide zijn noodzakelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen veel van elkaar leren.

Tegen deze achtergrond tekenden de SMA en Nima een overeenkomst waarmee beide beroepsverenigingen nauwer gaan samenwerken. Op drie gebieden worden de banden aangehaald:

  • kennisontwikkeling; SMA-leden krijgen de mogelijkheid om (tegen aangepaste voorwaarden) NIMA opleidingen af te nemen;
  • kennisborging: SMA professionals hebben vanaf nu een plaats in het NIMA Sales-examencollege en kunnen daarbij vanuit de praktijk input bieden voor het up-to-date houden van de actuele Sales exameneisen. Daarbij worden de NIMA Sales-opleidingen inhoudelijk vanuit de praktijk versterkt;
  • ervaring opdoen: gediplomeerden van de NIMA-Sales examens krijgen de mogelijkheid van (een aangepast) SMA-lidmaatschap waardoor zij deel kunnen nemen aan de SMA activiteiten en zo directe toegang krijgen tot relevante praktijkervaring en -kennis.

Bovenstaande samenwerking past in het uitbreiden van de SMA activiteiten voor een groter, professioneel publiek. Eiso Bleeker (directeur SMA) zegt hierover: “In het afgelopen jaar hebben we met de SMA een enorme stap gemaakt in het vergroten van ons bereik met online sales-content. Omdat we nu bijna alle content online aanbieden, is het voor veel meer professionals te volgen dan voorheen. We zien dat daar veel belangstelling voor is en door deze kennis en ervaringen ook actief te delen met marketeers, verstevigen we het hele marketing-sales proces van begin tot eind.”

Het is niet de verwachting dat het hierbij blijft. SMA voorzitter Pieter Paul Verheggen: “Sales zit niet stil en salesprofessionals ervaren als eerste de veranderingen in een markt. De SMA speelt daar actief op in, kijk bijvoorbeeld naar de aandacht die de SMA in de afgelopen 2 jaar aan het het toenemend belang van Tendermanagement heeft gegeven. Met de samenwerking met NIMA zetten we een volgende stap vooruit in het ontwikkelen van praktijk gerichte kennis op het gebied van commercie en sales. De meest actuele data uit de Sales-Index van begin dit jaar, geven aan dat de branche hier grote behoefte aan heeft.”

Share this