Werkwijze Advisory Council SMA

De SMA heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt en een aantal nieuwe initiatieven in de markt gezet. Denk aan de Piet heyn, de SMATOP50 en het Sales register. Teneinde deze ontwikkeling te kunnen continueren en daarbij de juiste richting voor ogen te houden heeft de SMA een Corporate Advisory Council opgezet waar nieuwe ontwikkelingen een paar keer per jaar mee worden besproken.

 

Deze Corporate Advisory Council, adviseert gevraagd en ongevraagd op hoofdlijnen, mbt het beleid c.q. de strategie van de SMA en richt zich op zaken op de (midden)lange termijn. Het bestuur heeft verder de behoefte uitgesproken om de ontwikkelingen en strategische vraagstukken te toetsen aan dit professioneel platform, de Corporate Advisory Council , waarin een vijf tot zevental CEO’s en senior managers van Nederlandse ondernemingen en onderwijsinstituten zitting hebben. De leden en de voorzitter van deze Corporate Advisory Council,  worden voor een  periode van 2 jaar benoemd, met een optie tot een herbenoeming van deze periode, van wederom twee jaar. Hierdoor wordt doorstroom gewaarborgd waardoor er gebruik gemaakt kan worden van nieuwe inzichten en ideeën. De secretaris van de SMA is tevens de secretaris voor deze Advisory Council en regelt zodoende de bijeenkomsten.

 

De Corporate Advisory Council levert een actieve bijdrage aan onze kennissamenleving, waar iedereen met zijn/haar talenten woekert, waar we in een cultuur leven van “weetgierigheid”, ondernemingszin en creativiteit.  Geplaatste adviezen kunnen worden verwerkt in positionspapers, die de SMA onder haar eigen vlag bij monde van de Voorzitter, uitbrengt.  Op deze wijze kan de Corporate Advisory Council actief meewerken en zich inzetten, aan meer zichtbaarheid en dus meer bekendheid, van de SMA in de markt.

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen