23/11/2022, Round Table : Verbinding creëren in een salesteam

Tijdens deze Round Table stond de vraag centraal hoe je als commercieel leidinggevende in de huidige tijd in verbinding blijft met de mensen in jouw team. Naast een aantal SMA-leden was er vanuit onze partner Talent Empowerment een tweetal ervaringsdeskundigen op dit gebied aanwezig. Dat was allereerst Paul Hendriks, co-founder van LCG Consulting. Een organisatie die niet de beschikking heeft over een kantoor maar wel de laatste zes jaar is uitgeroepen is tot “Great Place To Work”. Naast Paul zat hockeyster en Olympische Medaillewinnaar Frédérique Matla aan tafel om haar ervaringen met de topsport op dit gebied met de aanwezigen te delen. De Round Table was opgebouwd rondom twee stellingen :

 • Onze organisatie heeft een helder doel en dat verbindt ons ook.
 • De leiders in onze organisatie zijn echte verbinders.

Structuur sleutel tot succes

 

In de aftrap van de bijeenkomst gaf Paul een beeld van de manier waarop men voor de onderlinge verbinding heeft gezorgd tussen hun 65 medewerkers. De sleutel tot succes is wat Paul betreft het bieden van de juiste structuur. Zo komt men bij LCG één keer per twee weken wel degelijk bij elkaar. Daarnaast organiseren ze regelmatig sociale activiteiten. Deze zijn namelijk erg belangrijk om de onderlinge verbinding te vergroten. Hij is daarnaast van mening dat het hebben van een kantoor niet hoeft bij te dragen aan de onderlinge verbinding tussen medewerkers.

Zorg voor kaders, niet voor een kooi

 

Om de onderlinge verbinding tussen de mensen in een commerciële organisatie op het gewenste niveau te krijgen en vooral te houden kwam naar voren dat het goed is om kaders mee te geven maar dat je ervoor moet zorgen dat er geen kooi ontstaat. Bij de jongere generatie is het belangrijk dat ze inspraak hebben in hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de Round Table kwamen de volgende randvoorwaarden aan bod om hier succesvol in te zijn:

 • Definieer (kern) waarden, waarbij het belangrijk is dat:
  • Het duidelijk is wat de bijdrage van een individuele medewerker hieraan is. Mensen kijken toch “what’s in it for me”;
  • Het niet bij een éénmalige actie blijft zorg ervoor dat deze waarden regelmatig terug komen. Hierdoor gaat het veel meer leven binnen een groep;
  • Het gedrag dat hierbij hoort duidelijk voor iedereen is en vertaalt is in concrete voorbeelden;
 • Zorg dat het onzichtbare zichtbaar wordt en dat mensen worden aangesproken op afwijkend en vooral ongewenst gedrag.
  • Belangrijk is dat er een omgeving is dat dit wel mogelijk is. Paul noemde als voorbeeld een buddy-systeem tussen medewerkers waarbij men elkaar regelmatig treft om hierover van gedachten te wisselen. De buddy’s vervolgens per jaar wisselen;
  • Als feedback een verrassing bij mensen is, is de kans groot dat er te weinig over is gecommuniceerd;
  • Zorg dat je eerst begrijpt waar gedrag vandaan komt voordat je gaat ingrijpen. Je neemt namelijk als manager vaak ook een stuk geschiedenis van een medewerker mee;
  • Maak ervaren medewerkers belangrijk waardoor ze als vraagbaak en/of vertrouwenspersoon kunnen dienen voor de jongere generaties. Als voorbeeld werd een baby olifantje genoemd dat moet leren van de anderen in de groep omdat het anders zal overlijden.
 • Zorg voor een gezamenlijk doel:
  • Dit moet dan wel door iedereen hetzelfde ervaren worden;
  • Het moet krachtig en duidelijk verwoord zijn;
  • Zorg voor eventuele tussendoelen indien het einddoel te groot en te ver in de toekomst ligt;
  • Vier de tussentijdse successen en sta gezamenlijk stil bij eventuele verbeterpunten;
  • Zorg dat onderling in het team duidelijk is wat men van elkaar kan/mag verwachten. Niet alleen qua prestaties maar ook voor wat betreft het gedrag.

Uiteraard werd aangegeven dat bovenstaand steeds lastiger en uitdagender wordt naarmate de organisatie groter wordt. Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is, het zal alleen meer bloed, zweet en tranen kosten om het voor elkaar te krijgen. Het blijft ten allen tijde snoeihard werken om dit goed op orde te krijgen en te houden.

We streven erna om van elke fysieke en online bijeenkomst een verslag te produceren. Dit voor het geval leden niet in staat om bij de sessie aanwezig te zijn.

Alle artikelen hebben we verzameld in één overzicht.

Sales motto's

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen

Diana Smith

Business Development Partner

“It takes two to tango”

Meer lezen