Accrediteren opleidingen

SMA, de vakvereniging van salesprofessionals erkent dat sales een vak is en accrediteert daarom commerciële opleidingen en certificeert salesmensen op hun vaardigheden. We willen er namelijk blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de opleidingen en de gecertificeerde personen van het juiste niveau is. Dat kan alleen als de accreditatie en certificering waarmaken wat ze beloven.

Accreditatie

 

Bij veel mensen en bedrijven roept de term accreditatie veel vragen en onduidelijkheden op. Het accrediteren van een opleiding betekent een vorm van kwaliteitsborging waarbij de commerciële opleiding onderzocht wordt, op basis van vastgestelde eisen, door de vakvereniging van salesprofessionals. Eisen gebaseerd op basis een weergave van hetgeen momenteel actueel is bij de leden. Bij een positieve uitkomst wordt een keurmerk verleend die gekoppeld wordt aan de onderzochte opleiding. De SMA is bij uitstek de partij die in het commerciële domein een dergelijk assessment zou moeten kunnen afnemen. De SMA is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het vakgebied en heeft geen commerciële belangen bij de onderzochte opleidingen. In onze ogen is dit belangrijk om het opleidingsniveau te kunnen garanderen in een vakgebied dat snel verandert. SMA heeft daarom nauw contact met haar achterban om ervoor te zorgen dat de opleidingen op de juiste manier aansluit bij het commerciële werk. Klik hier hoe dat is vormgegeven.

Toezicht

 

Om de vorm van examineren goed te laten verlopen en te borgen dat kandidaten objectief en integer geëxamineerd worden is er toezicht van de Stichting Examenkamer. Dit betekent dat de accreditaties onder toezicht van dit orgaan staan. Zij voert met regelmaat controle uit op de procedures die door de SMA worden gehanteerd.

Aanvraag accreditatie

 

De accreditatie kan door zowel het regulier als particulier onderwijs bij de SMA worden aangevraagd. Na het invullen van het aanvraagformulier zal deze beoordeeld worden door de audit-commissie. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een SMA-accreditatie. Alle door de SMA geaccrediteerde opleidingen staan vermeld op de website van de SMA. Daarnaast mogen de goedgekeurde opleidingen het logo van de SMA vermelden. De (toekomstige) salesprofessionals die een geaccrediteerde opleiding met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen van de SMA een persoonlijk kenniscertificaat dat onbeperkt geldig is.