Accrediteren opleidingen

SMA, de vakvereniging van salesprofessionals erkent dat sales een vak is en accrediteert daarom commerciële opleidingen en certificeert salesmensen op hun vaardigheden. We willen er namelijk blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de opleidingen en de gecertificeerde personen van het juiste niveau is. Dat kan alleen als de accreditatie en certificering waarmaken wat ze beloven.

Accreditatie

 

Bij veel mensen en bedrijven roept de term accreditatie veel vragen en onduidelijkheden op. Het accrediteren van een opleiding betekent een vorm van kwaliteitsborging waarbij de commerciële opleiding onderzocht wordt, op basis van vastgestelde eisen, door de vakvereniging van salesprofessionals. Eisen gebaseerd op basis van een weergave van hetgeen momenteel actueel is bij de leden. Bij een positieve uitkomst wordt een keurmerk verleend die gekoppeld wordt aan de onderzochte opleiding. Elke student die met goed gevolg de geaccrediteerde opleiding doorloopt zal een bijbehorend kenniscertificaat vanuit de SMA ontvangen. Hiermee kan de student aantonen dat hij de opleiding met een succesvol eindresultaat doorlopen heeft. De student kan er dan op een later moment voor kiezen om persoonlijk gecertificeerd te worden.

De SMA is bij uitstek de partij die in het commerciële domein een dergelijk assessment zou moeten kunnen afnemen. De SMA is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het vakgebied en heeft geen commerciële belangen bij de onderzochte opleidingen. In onze ogen is dit belangrijk om het opleidingsniveau te kunnen garanderen in een vakgebied dat snel verandert. SMA heeft daarom nauw contact met haar achterban om ervoor te zorgen dat de opleidingen op de juiste manier aansluit bij het commerciële werk. Klik hier hoe dat is vormgegeven.

 

Aanvraag accreditatie

 

De accreditatie kan door zowel het regulier als particulier onderwijs bij de SMA worden aangevraagd. Na het invullen van het aanvraagformulier zal deze beoordeeld worden door de audit-commissie. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een SMA-accreditatie. Alle door de SMA geaccrediteerde opleidingen staan vermeld op de website van de SMA. Daarnaast mogen de goedgekeurde opleidingen het logo van de SMA vermelden.