Archief SMA Bijeenkomsten

Wij organiseren jaarlijks, op zowel landelijk als regionaal niveau, ongeveer 90 bijeenkomsten. Tijdens deze events staat er altijd een onderwerp/thema gerelateerd aan commercie op de agenda. Hieronder vind je een weergave van alle bijeenkomsten die op regionaal niveau hebben plaatsgevonden. We kennen binnen onze verenging een vijftal regio’s. Over alle regio’s is meer informatie op onze website te vinden. Lees meer over de regio’s.

Hierbij onderscheiden we enerzijds inhoudelijke sessies, zoals Sales Cafés, Masterclasses en Expertsessies. Anderzijds zijn er Salesmanager in de Keuken. Bij deze laatste gaan we op bezoek bij een bedrijf in de betreffende regio waarbij er wordt stil gestaan bij de wijze waarop men met commercie omgaat. Hierbij is er aandacht voor verschillende invalshoeken, zoals de wijze van besturing, Customer Experience, Duurzaamheid, etc.

Hieronder vind je alle verslagen van de regionale bijeenkomsten. Indien je meer wilt weten van één specifieke regio, kun je op de betreffende regio klikken en je ziet dan alle gehouden sessies in deze regio.

.