Certificeren personen

SMA, de vakvereniging van salesprofessionals erkent dat sales een vak is en accrediteert daarom commerciële opleidingen en certificeert salesmensen op hun vaardigheden. We willen er namelijk blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de opleidingen en de gecertificeerde personen van het juiste niveau is. Dat kan alleen als de accreditatie en certificering waarmaken wat ze beloven.

Het salesvak is continu in beweging en daarmee ben je als salesprofessional nooit uitgeleerd hetgeen betekent dat je op de hoogte moet zijn van de laatste trends en ontwikkelingen op ons vakgebied. Iets wat het bedrijfsleven van je mag verwachten als je als professional gezien wil worden. Door een titel te voeren maak je kenbaar dat jij die persoon bent die over de juiste vaardigheden beschikt en up-to-date is voor wat betreft zijn vakgebied. Indien je beschikt over één van de SMA uitgebrachte persoonlijke titels heb je hebt aangetoond aan vastgestelde vakbewaamheidseisen te voldoen.

Eisen Certificering

 

De eisen die de SMA stelt aan een persoonscertificaat zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in het werkveld. Hiervoor wordt halfjaarlijks de SMA Sales Index uitgezet onder 350 salesprofessionals van uiteenlopend werkniveau en in de verschillende branches. Tijdens dit onderzoek wordt getoetst welke ontwikkelingen worden waargenomen in het werkgebied van commercie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, Motivaction. Het grootste onafhankelijk marktonderzoek- en adviesbureau van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Validation Council.Dit is een adviesorgaan binnen de SMA die enerzijds toetst of de voorgelegde trends herkenbaar zijn en anderzijds een vertaling geeft van deze trends naar de dagelijkse werkzaamheden van de salesprofessional op elk niveau. Na goedkeuring van de Validation Council zullen de certificeringseisen hierop worden aangepast waardoor deze dus up-to-date blijven en daarmee een weerspiegeling blijven van hetgeen gevraagd wordt in het commerciële domein. In de Validation Council zitten vertegenwoordigers uit vele verschillende branches, waardoor elke ontwikkeling uit vele sectoren  wordt meegenomen.

Niveaus certificering

 

Om het onderscheid tussen de niveaus weer te geven heeft SMA voor een viertal varianten gekozen :

  • Sales Practioner (SPr), voor de beginnende Sales Professional
  • Senior Sales Professionals (SSP), voor de ervaren Sales Professional
  • Manager Sales Professional (MSP), voor de Salesmanager
  • Executive Sales Professional (ESP), voor de Commercieel Directeur

Iedere aanvraag voor persoonscertificering wordt afzonderlijk getoetst. Hierbij wordt bepaald wat het niveau van de kandidaat is en welke titel hij of zij mag voeren. Een SMA Kenniscertificaat geeft niet automatisch recht op een titel: bij de toetsing door de Auditcommissie worden ook andere opleidingen en ervaringen meegewogen. Indien sprake is van eerder Verworven Competenties (EVC), dan vindt vóór verdere afhandeling van de aanvraag voor persoonscertificering eerst een assessment plaats. Een toegekende titel mag achter de naam gevoerd worden.  

 Toezicht

 

Om de vorm van examineren goed te laten verlopen en te borgen dat kandidaten objectief en integer geëxamineerd worden, is er toezicht van de Stichting Examenkamer. Dit betekent dat de accreditaties onder toezicht van dit orgaan staan. Zij voert met regelmaat controle uit op de procedures die door de SMA worden gehanteerd.

Aanvraag certificering

 

Salesprofessionals kunnen bij de SMA een aanvraag indienen voor persoonscertificering. Voor de aanvraag is een formulier (zie onder) beschikbaar dat, samen met de benodigde informatie, toegestuurd dient te worden aan de SMA Auditcommissie. Deze voert een eerste controle uit, waarbij wordt gekeken of de aanvrager voldoet aan de door de SMA gestelde criteria. Na goedkeuring, wordt een assessment met de kandidaat en twee onafhankelijke SMA assessoren ingepland. In dit gesprek wordt een kandidaat onder meer beoordeeld op zijn of haar competenties en ervaring. De bevindingen van de assessoren worden vastgelegd en door de Auditcommissie beoordeeld.

Uiterlijk twee weken na het assessment hoort een kandidaat of zijn aanvraag is goedgekeurd. Vervolgens wordt het certificaat opgesteld en moet door de kandidaat een gedragscode worden ondertekend. De kandidaat gaat hiermee de verplichting aan om gedurende drie jaar na afgifte van het certificaat de benodigde 90 punten vanuit Permanente Educatie te behalen. Na drie jaar volgt her-certificering. Er vindt dus geen automatische verlenging plaats.

De salesprofessional met persoonscertificering wordt opgenomen in het SMA Sales Register. Dit is openbaar toegankelijk en biedt organisaties de mogelijkheid om op persoonsniveau kwalificaties na te gaan.

De kosten voor de aanvraag van de titel zijn eenmalig en bedragen, afhankelijk van het niveau, voor de SPr € 295,-, voor de SSP € 395,- en voor de MSP/ESP € 495,-. De kosten voor her-certificering , eenmalig voor drie jaar, bedragen € 150,-. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen