SMA Sales Index

De SMA zet sales in Nederland op de kaart! Dat doen we onder meer met de SMA Sales Index. Dit is een middel voor en door sales professionals en biedt nuttige informatie over de trends en innovaties op het gebied van sales. Het maakt inzichtelijk wat er in de BV Nederland en aan de voorkant van ondernemingen speelt. Hoe ontwikkelen de verkoopactiviteiten zich? Worden er meer nieuwe producten en diensten aangeboden? Groeit het aantal personeelsleden in de salesfuncties of neemt dit juist af? Hoe staat het met de belangstelling voor innovaties binnen de bedrijven? Omdat wij de sales activiteiten in hun context plaatsen, krijg je breed inzicht in de economische ontwikkelingen van bedrijven. Commercieel Nederland is, onder meer aan de hand van de offertetrajecten, goed in staat om te zien wat voor economische ontwikkelingen te verwachten zijn. Met dergelijke inzichten kunnen we nog beter begrijpen hoe het salesklimaat in de BV Nederland ervoor staat.

Elk jaar voert men het onderzoek uit onder +/- 350 salesprofessionals. Hieraan nemen vanuit alle lagen van het commercieel speelveld salesprofessionals deel. Van Commercieel Directeur tot Young Sales Professional. Tevens streven we naar een goede mix in de omvang van de bedrijven als ook de diversiteit aan branches en regio’s. De index zal in de komende jaren verder worden uitgebreid en bekendheid krijgen. Hieronder vind je een toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken die reeds hebben plaats gevonden. Klik op het jaartal en je kunt de achterliggende infographics bekijken.