SMA Sales Index 2021

Voor het eerst in vijf jaar is het cijfer van de SMA Sales Index boven het startjaar van ons onderzoek uitgekomen. Met een stijging van 3,8 punten zijn we met betrekking tot de verwachtingen voor 2022 op een index van 100,2 uitgekomen. Met uitzondering van personele ontwikkeling (-6,6 punt) laten alle andere onderliggende items een stijging zien. Innovatie is hierbij een grote uitschieter met een stijging van 7,7 punt. Per onderliggend item zien we de volgende ontwikkelingen:

  • Na jarenlange lichte dalingen zien we voor de eerste keer dat de verwachting aangaande de winstgevendheid in de lift zit. We zitten hierbij weer op het niveau van het jaar 2018. Dit wordt mede veroorzaakt door de problemen in de supply chain. Er is schaarste aan producten en mensen waardoor dit automatisch zorgt voor een hogere prijs. Dit zorgt er eveneens voor dat de verwachting van de ontwikkeling van de omzet eveneens positief wordt ingeschat;
  • Het is de verwachting dat er op het gebied van innovatie veel staat te gebeuren in 2022. Dit item liet een consequente dalende lijn zien sinds de start van de index. In één klap is deze tendens veranderd. In de achterliggende periode hebben veel bedrijven tijd/energie gestoken in innovatie en zullen hier in het komend jaar mee de markt op gaan komen;
  • Op het gebied van de verkoopcyclus zien we ten opzicht van vorig jaar een behoorlijke stijging. Daar waar vorig jaar de salesfunnel bij veel partijen “opdroogde”  zien we nu juist het tegenovergestelde. Commercieel Nederland verwacht dat in het komend jaar veel kansen en mogelijkheden (lees innovaties)voor hen zullen ontstaan;
  • Vorig jaar schoot de vraag naar personeel naar een recordhoogte. Je zag hierdoor de druk op de arbeidsmarkt voor commercieel personeel enorm toenemen. Deze druk zal iets afvlakken gezien de lichte daling; er blijft echter nog steeds veel behoefte aan commercieel personeel.

Vanwege de opgelegde COVID-19 maatregelen was vorig jaar de eerste keer dat we Commercieel Nederland gevraagd hebben naar het hybride werken. Er is nu een jaar ervaring opgedaan met deze manier van werken. Het cijfer ligt in lijn met vorig jaar. Iets meer dan driekwart van de respondenten geeft aan op deze manier te willen blijven werken. Net als vorig jaar worden echter wel de contacten met collega’s en klanten gemist. 

Sinds 2019 meten we eveneens wat Commercieel Nederland voor zichzelf als ontwikkelpunten ziet om het vak verder te professionaliseren. De opvallende stijger van vorig jaar namelijk creativiteit (68%) is dit jaar wederom als meeste genoemd. Het proactief meedenken (59%) blijft op de tweede plaats. Op de derde plaats zien we wel een sterk opkomend ontwikkelpunt, namelijk het verzamelen van kennis van de klantorganisatie (53%). Dit zijn dus de drie punten waarop Commercieel Nederland vindt dat men zich moet ontwikkelen.

We hebben bovenstaand schematisch weergegeven in een infographic.