Uitleg SMA Bijeenkomsten

Het delen van kennis, kunde en ervaring door leden op het gebied van commercie is één van de belangrijkste pijlers van onze vereniging. Jaarlijks organiseren wij een groot aantal bijeenkomsten waarvan wij ernaar streven om van elke bijeenkomst een kort verslag te maken zodat personen die niet aanwezig konden zijn hier alsnog kennis van kunnen nemen. Vanuit de SMA onderscheiden verschillende type bijeenkomsten, te weten :

Regionale bijeenkomsten

 

Binnen de SMA kennen we een vijftal regio’s, te weten Noord, Oost, Zuid, Midden en West, die elk hun eigen bestuur hebben. Elke regio organiseert een aantal masterclasses en/of 05022018 SMA Noord RTV Noord Frank Schouten Peter Vernimmenkennissessies bij bedrijven waarbij onze leden op bezoek gaan bij organisaties die excelleren op een bepaald deelgebied binnen commercie. Gedurende een dergelijk bezoek geeft deze partij inzicht in de wijze waarop men dit heeft georganiseerd en wat de leer- en verbeterpunten waren waar men tegenaan liep.

Daarnaast organiseert elke regio haar jaarlijkse salesevent waarbij er een aantal inhoudelijke sprekers op het gebied van commercie voorbij komen die praktische tips en adviezen geven hoe dit de volgende dag in de praktijk toe te passen. Daarnaast wordt de Young Sales van de betreffende regio na een spannende strijd op het podium gekozen. SMA West en Midden organiseren dit gezamenlijk.

Elk lid van de SMA is welkom bij alle bijeenkomsten in elke regio.

Landelijke bijeenkomsten

 

We kennen een aantal landelijk georganiseerde bijeenkomsten. Hierbij is er onderscheid te maken tussen fysieke en online bijeenkomsten.

Fysieke bijeenkomsten

 

We kennen een drietal grote landelijke events. Te beginnen met de nieuwjaarsbijeenkomst die elk jaar op de 2e dinsdag in het jaar plaatsvindt. Naast het uitbrengen van een toast en de nieuwjaarswensen staat er een inhoudelijke spreker over commercie op de agenda. Tevens wordt het jaarthema van het voorliggende jaar bekend gemaakt. Tevens organiseren wij twee keer 20191003 SMA Sales Event Central Rob Rijbroek Bernard Paul Hakkenbergper jaar onze Algemene Leden Vergadering in combinatie met een aantal spreker(s) op het gebied van commercie.

Daarnaast kennen we het jaarlijks landelijk Sales Event bij Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Tijdens deze dag hebben we naast een aantal masterclasses en inspirerende key notes over commercie. Tevens wordt tijdens deze dag, naast de titel Salesmanager van het Jaar ook de Young – en Senior Sales Professional van het jaar bekend gemaakt. Uiteraard is er deze dag volop ruimte om te netwerken met +/- 750 salesprofessionals uit verschillende branches en regio’s.

Online bijeenkomsten

 

Gedurende het jaar kennen we een groot aantal online kennissessies en Webinars op het gebied van commercie. Daarnaast organiseren wij een zogenaamde Q & A sessie met een expert waarbij het mogelijk is om vragen te stellen aan een expert op zijn/haar vakgebied.

Peergroups/Round Table

 

Peergroups zijn besloten bijeenkomsten waar een aantal peers uit verschillende branches met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen/thema’s die specifiek van toepassing zijn op hun werkveld. We kennen op dit moment peergroup voor Commercieel Directeuren, Salesmanagers, Senior – en Young Sales Professionals en Bid & Tendermanagers.

Een Round Table is een openbare sessie met daarin verschillende salesprofessionals waarbij over een bepaald thema op het gebied van commercie met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Deze organiseren wij op zowel landelijk als regionaal niveau.