30-03-2015, SMA Groningen : Masterclass over Story Telling

Op 30 maart 2015, vond er een bijeenkomst over Story Telling plaats bij onze partner Noordlease. Gezien de hoge 20150330 SMA Groningen Sales Café Story Telling Marcel van der Kooij Peter Vernimmen Mark Goemanopkomst is dit een thema wat zeer actueel is bij onze leden. De bijeenkomst begon traditiegetrouw met een zeer goed verzorgd Indisch buffet. Tijdens het nuttigen van deze maaltijd werd er door de leden volop van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te netwerken. Naast onze reguliere leden waren er tevens een aantal studenten van de Hanzehogeschool aanwezig. Nadat iedereen gereed was gingen we naar de ruimte waar de presentatie zou plaatsvinden.

Goeran de Pater, voorzitter van SMA Noord, opende de bijeenkomst door allereerst Noordlease te bedanken voor hun gastvrijheid en voor het feit dat men de samenwerking met SMA Noord weer voor één jaar hadden verlengd. Vervolgens introduceerde Goeran, Paul Joosten van Dutopia. Paul is sinds 2006 reeds bezig met het fenomeen Story Telling. Hij is hiermee begonnen nadat hij constateerde dat de verhalen die hij zelf namens zijn bedrijf bij klanten vertelde, grotendeels hetzelfde waren als zijn belangrijkste concurrent.

In zijn introductie liet Paul de aanwezigen op een subtiele manier kennis maken met het fenomeen Story Telling. Hij vertelde enerzijds een persoonlijk verhaal over zijn gezin, dit werd vervolgens aangevuld met een verhaal met verschillende feiten over zijn bedrijf en wat hij tot op heden had gedaan. Uit de reactie van de zaal kwam duidelijk naar voren dat het eerste gedeelte bij de mensen was binnengekomen, en dat bij het tweede deel van zijn verhaal mensen met hun gedachten gingen afhaken. Paul typeerde dat het persoonlijke verhaal er op gericht was om de EQ te bereiken en het feitelijke gedeelte natuurlijk veel meer op het IQ toegespitst was. Zijn ervaring was dat helaas de meeste presentaties op dit laatste stuk gefocust zijn, waardoor een zeer belangrijke boodschap aan een toehoorder wordt gemist. Paul gaf hierbij aan dat als het verhaal de emotie raakt, mensen het zullen onthouden.

Vervolgens werden de verschillende leerstijlen behandeld en daarbij keek Paul naar de rol van story telling in he geheel. 20150330 SMA Groningen Sales Café StoryTelling Paul JoostenVervolgens werd dit uitgebreid naar het functioneren van de hersenen, waarbij er nadrukkelijk aandacht was voor het functioneren van de linker- en de rechterhelft van de hersenen. Tenslotte was er in dit gedeelte van de presentatie aandacht voor het zogenaamde overtuigingsdomein, waarbij naar voren kwam dan 2/3 van een beslissing op basis is van emoties en bij de rest speelt rationaliteit een rol. Tevens was het van belang om te weten, dat de meeste beslissingen vanuit de emotie worden genomen, waarbij vervolgens de argumenten/feiten worden gezocht om de beslissing te rechtvaardigen. Dergelijk kennis maakt duidelijk waarom Story Telling de laatste jaren steeds meer aan terrein gaat winnen, te meer alle feiten van bedrijven/producten op het internet opgezocht kunnen worden. Paul gaf hierbij wel aan dat het nog steeds belangrijk blijft om wel feiten te delen, maar dan wel direct vanuit een verhaal.

Een ander belangrijk argument waarom Story Telling goed toegepast kan worden, komt dat een opsomming van feiten/argumenten er vaak toe leid dat de toehoorder daar iets van kan gaan vinden. Bij een verhaal is men aan het luisteren en trekt men aan het einde zelf een conclusie gaat trekken. Dit werd onderbouwd met een wetenschappelijk onderzoek van twee groepen die mee hadden meegedaan aan een loterij. De ene groep kreeg een nummer en de andere groep mocht zelf een nummer bedenken. Op de vraag, na tien minuten, of men nog van cijfers wilde wisselen bleek dat de meeste mensen uit de groep met het “opgelegde” nummer dit daadwerkelijk wilde doen, terwijl dit bij de andere groep nauwelijks het geval was. Paul gaf aan dat je hiermee dus van een push naar een pull strategie gaat bij degene die de informatie tot zich kreeg.

Vervolgens ging de aanwezigen in de zaal aan de slag met de opdracht om iets te vertellen over een recent zakelijk succesverhaal. Dit om het positieve gevoel van een persoonlijk verhaal te laten merken. Paul gaf daarbij als tip mee om een illustratie van de case te maken en het vervolgens abstract voelbaar te maken. Of te wel het verhaal moet een stelling onderbouwen. Na de oefening gaf Paul aan dat het vaak zo was dat mensen een verhaal met een begin en een einde hebben, maar vervolgende het midden gedeelte overslaan cq. vergeten. De plaats in een presentatie, om story telling toe te passen. In het midden gedeelte moet dan wel een complicatie zitten en een twist met een goede afloop. Beide zijn zeer belangrijke elementen, om story telling succesvol te passen.

Vervolgens liet Paul aan de hand van een recent zakelijk interview, dat een goede voorbereiding van zeer groot belang is om Story Telling succesvol te laten zijn. Om tot een goede invulling van het middenstuk te komen adviseerde Paul om je daarbij te laten inspireren door gedachtengoed van Simon Sinek met zijn Golden Circle. Volgens Paul is met name de cirkel van de why, van groot belang bij story telling. Dit verwoorde hij mooi, door aan te geven dat hier de zuurstof van je verhaal in gaat zitten. Een andere belangrijke tip was om de verhaallijn altijd met een tijdstip te beginnen, en nooit aan te geven dat je een verhaal gaat vertellen. Dit laatste zorgt er voor dat het zeer onnatuurlijk over gaat komen.

Sales motto's

Salesmotto Emily Dobbe

Emily Dobbe

Sales en - accountmanager bij Karpi Group

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen