Archief bijeenkomsten, 18 oktober 2012 : Salesmanager in de Keuken bij Groningen Seaports

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen Seaports heeft een marktgerichte instelling.

Terreinen Groningen Seaports beheert naast de twee uitstekend uitgeruste moderne havens ook de industriegronden rond de havens en op andere plaatsen in de Eemsdelta. Op de terreinen bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen, waaronder een chloorgerelateerde chemiecluster met Akzo Nobel en haar alliantiepartners als belangrijke spelers. Verder is in de Eemshaven een groot gebied vastgesteld voor de ontwikkeling van energie gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Grote energieproducenten als Electrabel GDF Suez, Norned, Nuon/Vattenfall, TenneT, RWE/Essent en Eemsmond Energie zijn inmiddels op dit terrein gevestigd.

Missie Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen