Archief bijeenkomsten, 18 oktober 2012 : Salesmanager in de Keuken bij Groningen Seaports

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen Seaports heeft een marktgerichte instelling.

Terreinen Groningen Seaports beheert naast de twee uitstekend uitgeruste moderne havens ook de industriegronden rond de havens en op andere plaatsen in de Eemsdelta. Op de terreinen bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen, waaronder een chloorgerelateerde chemiecluster met Akzo Nobel en haar alliantiepartners als belangrijke spelers. Verder is in de Eemshaven een groot gebied vastgesteld voor de ontwikkeling van energie gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Grote energieproducenten als Electrabel GDF Suez, Norned, Nuon/Vattenfall, TenneT, RWE/Essent en Eemsmond Energie zijn inmiddels op dit terrein gevestigd.

Missie Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

Sales motto's

Salesmotto Emily Dobbe

Emily Dobbe

Sales en - accountmanager bij Karpi Group

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen