Blog April 2019

20190430 Blog April Rinus Verhey                      

Rinus Verhey

Commercieel Directeur Bedrijfsruimten

Heembouw

E-mail: r.verhey@heembouw.nl

Linkedin

 

Met data het verschil maken in de bouw

 

Big data analyse, artificial intelligence, internet of things. Geen bouwonderneming in ons land die daar zó stevig in investeert als Heembouw. En dat blijven we doen, simpelweg omdat we door het slim verzamelen en analyseren van data in staat zijn veel toegevoegde waarde voor onze klanten te bieden. Niet alleen in het gebouwontwerp- en -realisatiestadium, maar steeds vaker ook voorafgaand daaraan en erna. 

Visie, durf en flexibel

Even voorstellen: ik ben Rinus Verhey, commercieel directeur Bedrijfsruimten, een van de drie klantgroepen waarin Heembouw zich heeft georganiseerd (Wonen en Kantoren zijn de andere). Toen ik daar op 1 januari 1995 als hoofd Bedrijfsbureau aan de slag ging, dacht ik een jaar of zes bij Heembouw te blijven. Dat is dus totaal anders gelopen. Waarom? Omdat Heembouw een prachtig bedrijf is waar het fijn werken is. Ondanks de gestage groei – ruim 280 medewerkers, omzet richting 200 miljoen euro – zijn we nog steeds een familiebedrijf, dat de mensen volop ontplooiingskansen biedt – er is geen plafond, zeg maar – en de visie, durf en wendbaarheid heeft om nieuwe wegen in te slaan.

Kennisintensieve organisatie

Als kennisintensieve organisatie heeft Heembouw innovatie hoog in het vaandel staan – technische en sociale AA SMA Piet Heyn 2018 Winnaar Rinus Verhey Heembouwinnovatie. De toekenning, in november vorig jaar, van de SMA Piet Heyn Award 2018 zien wij als een eervolle bevestiging dat we ons in de bouwwereld onderscheiden. We wonnen die prijs met name voor de manier waarop wij data intelligence in onze organisatie ingebed hebben en toepassen om onze klanten toegevoegde waarde te bieden – in het gehele traject van initieel nieuwbouw- of renovatieplan tot en met eindoplevering en – daarna – de exploitatie. Daarmee doel ik op het type klanten waar onze klantgroep Bedrijfsruimten zich op richt: logistieke organisaties en productiebedrijven.

Huisvestingsvraagstuk

Slimme data-acquisitie en -analyse stellen ons in staat om in heel Nederland dié bedrijven te lokaliseren die binnen zeg drie jaar een huisvestigingsvraagstuk krijgen, bijvoorbeeld omdat ze zó hard groeien dat de huidige huisvesting te krap gaat worden. In het contact dat we met zo’n partij leggen, is de eerste vraag steevast: hoe weten jullie dat? Waarop wij vertellen hoe we data verzamelen en analyseren, en met welke datasets we kunnen helpen om de optimale huisvestingskeuze te maken. Eén van de tools die we daarvoor ontwikkeld hebben, is onze gronddatabank: een actueel overzicht van alle bouwgrond die in Nederland beschikbaar is. Komende zomer gaat onze vernieuwde gronddatabank live; dan hebben we kaarten van alle kadastrale nummers en kunnen we per nummer op een 50-tal (!) variabelen data laden.

Heel veel besliscriteria

Laat me enkele voorbeelden noemen. Een logistieke organisatie verschaft ons inzicht in alle vrachtwagenbewegingen die het afgelopen jaar naar zijn hub en van de hub naar de klanten hebben plaatsgevonden. Door die data te analyseren kunnen wij bepalen op welke locatie dat bedrijf zou moeten zitten om de rijafstanden en rijtijden zo veel mogelijk te beperken. Dat kan betekenen dat wij een bedrijf dat nu zeg maar in Rotterdam zit, adviseren om naar Utrecht te verhuizen – omdat dat 300.000 euro aan transportkosten scheelt. En zo zijn er heel veel méér criteria denkbaar in je afweging om je ergens te vestigen. Zijn er voldoende goedgeschoolde arbeidskrachten beschikbaar?, hoe is de bereikbaarheid/ligging nabij uitvalswegen?, wat mag wel en niet in het bestemmingsplan? de grondprijzen, enzovoort, enzovoort.

Door al die besliscriteria met behulp van ons in eigen huis ontwikkelde location intelligence softwareprogramma te combineren, komen we tot een optimum. Waarbij de klantvraag altijd ons uitgangspunt is. Wat we in feite doen, is die vraag aanscherpen door in de huid van de klant te kruipen.

Full-service organisatie

Verder zijn we er heel goed in om datasets heel snel te laden op kaarten, die we voortdurend actualiseren, aanvullen, schiften en combineren. Want data zijn enen en nullen; dat snapt geen klant. Wij gieten die als het ware in een mooi jasje – zoals geografische kaarten, isochrone tabellen, diagrammen – zodat de klant het wèl snapt. Alles om aan de vóórkant waarde toe te voegen voor de klant. Dat brengt ons in een adviseursrol, voor een bouwbedrijf niet bepaald vanzelfsprekend. Maar dat past naadloos in onze strategie om een full-service organisatie te zijn: aan de voorkant locatie-advies, dan het gebouwontwerp (door ons eigen bureau Habeon Architecten), vervolgens bouwen en tenslotte steeds vaker ook bemiddelen in de financiering van de nieuwbouw. Voor dat laatste hebben we een investor relations manager in dienst, die klanten in contact brengt met beleggers/financiers om huurcontracten af te sluiten. Dat is op dit moment al 60% van onze portefeuille.

Virtuele oplevering

In dat plaatje past ook het inrichtingsadvies dat wij aan steeds meer klanten geven. Daarbij komen aspecten als artificial intelligence/virtual reality en BIM (Bouw Informatie Model, 3D-moduleren) om de hoek kijken. Door alles 100% BIM te doen, hebben we de faalkosten vele malen weten te verlagen. Klanten maken met een VR-bril op hun neus een virtuele oplevering mee: zonder dat er fysiek iets is, ziet hij levensecht hoe het gaat worden – en kunnen allerlei dingen die hij anders wil snel, simpel en zonder hoge kosten gewijzigd worden.

Tegenwoordig levert Heembouw ook sensor-oplossingen voor de turn-key projecten die we uitvoeren. Slimme systemen die registeren, meten, zien, voelen, ruiken en die alarm slaan als de temperatuur, luchtvochtigheid of iets anders niet in orde is – uit te lezen op een iPAD, ook aan de andere kant van de wereld. Daardoor ga je zien, dat we meer een lange-termijnrelatie met klanten krijgen. En om het plaatje compleet te maken leggen we tevens een zwaar accent op duurzaamheid en, een nieuwe trend, circulair bouwen.

Op weg naar nog beter

Door die opeenstapeling van kennis en kunde in het hele traject van initieel bouwidee tot en met after-sales services kunnen we klanten een integrale aanpak bieden. Met data intelligence in een cruciale rol. Nu al verzamelen we zó veel data dat we bijna elk vraagstuk voor de klant kunnen tackelen. Hoe meer relevante data je gaart, hoe nauwkeuriger je kunt analyseren en hoe beter je adviezen worden in termen van effectiviteit en kostenefficiëntie. Als we dat goed doen, dan kunnen we ook steeds meer lean bouwen – zonder waste, niks meer doen dat niet aan de toegevoegde waarde voor de klant bijdraagt. Indachtig ons credo ‘Wij creëren plekken waar mensen willen zijn’.

 

 

Sales motto's

Salesmotto Emily Dobbe

Emily Dobbe

Sales en - accountmanager bij Karpi Group

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen