Highlights, SMA Noord/Friesland : Sales Café over persoonlijke drijfveren

Ondanks één van de eerste tropische dagen van het jaar, was er een interessant gezelschap afgekomen op dit Sales Café. We waren te gast bij Tres Internet, onze vaste partner bij SMA Friesland. Na te hebben genoten van een goed verzorgd buffet, nam voorzitter van SMA Friesland, Bennie Miedema het woord en heette iedereen van harte welkom tijdens dit Sales Café. Voordat hij de spreker van de avond introduceerde, stond hij stil bij het Sales Event Noord, van 16 november. Een belangrijk onderdeel van dit event, is uiteraard de verkiezing van de Young Sales Professional van Noord Nederland, en dat we hier op zoek zijn naar goede en geschikte kandidaten. Een ieder die dus iemand in zijn netwerk heeft die hiervoor in aanmerking komt werd gevraagd, deze voor te dragen.

 

Na de opening gaf Bennie het woord aan Rob Vianen, één van de partners van Anser. In zijn opening gaf Rob de aanwezigen enerzijds wat meer inzicht in hem als persoon en anderzijds zijn rol binnen Anser en waar dit bedrijf voor staat. Vervolgens ging het over naar het thema van de avond, te weten drijfveren. Rob gaf hierbij aan dat hij dit aan de hand van Management Drives wilde behandelen. Een methodiek die hij ook regelmatig succesvol inzet als hij opdrachten uitvoert. Rob gaf aan dat bij deze methodiek het goed zichtbaar wordt wat jouw persoonlijke drijfveren zijn, maar ook dit van jouw directe collega’s. Hetgeen soms tot begrip ging leiden, waardoor er een betere samenwerking ging ontstaan.

 

Rob gaf aan dat, binnen deze methodiek,  de volgende 6 verschillende soorten drijfveren te onderscheiden waren:

 

 • Geel  : Deze persoon wil analyseren, begrijpen en doorgronden;
 • Blauw : Deze persoon wil zekerheid en duidelijkheid creëren;
 • Groen : Deze persoon stelt mensen en sociale verbanden voorop;
 • Rood : Deze persoon staat voor durf, tempo en kracht;
 • Oranje : Deze persoon vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien;
 • Paars : Deze persoon zorgt voor binding en is dienstbaar aan het geheel.

 Vervolgens ging hij in, welke type leiderschap nodig is in welke situatie. Hierbij gebruikte hij voorbeelden van personen. Hij zag de volgende situaties:

 

 • Geel : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer constante vernieuwing noodzakelijk is;
 • Blaauw : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer stabiliteit gecreëerd moeten worden;
 • Groen : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer zorg en aandacht belangrijk zijn;
 • Rood : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer urgentie of snelle veranderingen spelen;
 • Oranje : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer er competitie speelt;
 • Paars : Dit type leiderschap is noodzakelijk, wanneer vertrouwen centraal staat.

Na deze uitleg gingen de aanwezige onderling met elkaar in gesprek over hun voorkeurskleur en de wijze waarop men hier mee omgaat in hun dagelijkse praktijk. Vervolgens ging Rob aan de hand van een aantal stellingen nog met de gehele zaal in gesprek om te kijken op welke wijze je het beste met bepaalde type personen met welke kleur je het beste kunt omgaan.

Na het dankwoord van Bennie Miedema was er ruimte en gelegenheid, in het bruine café van Tres Internet, om verder met elkaar te netwerken en hierbij van gedachten te wisselen over hetgeen tijdens dit Sales Café besproken was. Hier werd ook nog volop gebruik van gemaakt.

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen