Highlights, SMA West : Sales Café over non-verbale communicatie

Op 28 maart vond er weer een Sales Café plaats in SMA West, waarbij het onderwerp Body Language was. Ongeveer 30 aanwezigen werden allerhartelijks ontvangen en verwelkomt met een goed verzorgd buffet. De ideale manier om met elkaar te netwerlen

 

Nadat iedereen naar de zaal was gegaan, waar de presentatie werd gehouden, opende Ellis Vermeulen de bijeenkomst. De voorzitter van SMA West heette vervolgens iedereen welkom en bedankte in haaropeningswoord Regardz dat ze dit mogelijk hadden gemaakt. Na deze aftrap was het de beurt aan, de spreker van de avond, Michiel Andreae. In zijn introductie gaf Michiel aan dat hij Body Language Coach was en dat hij zich in deze gespecialiseerd had in sales en wat het voor professionals in dit vakgebied betekent.

 

SMA Noord 30 september 2015 Sales Café Body Language Michiel AndreaeIn zijn opening liet Michiel een foto van Robert Kennedy en Richard Nixon zien. Beide zaten op een stoel, en hij vroeg de aanwezigen, wat voor signalen beide gaven met de houding die ze hadden aangenomen. Vervolgens gaf hij aan dat dit eerste debat op TV medebepalend was geweest voor de overwinning van Kennedy, en dat er volgens een behoorlijk tijd geen debat meer geweest was, omdat president-kandidaten bang waren dat ze verkeerde signalen zouden afgeven. Vervolgens kwam Michiel met een aantal feiten over non-verbale communicatie, te weten:

 

  • 60 % van onze communicatie is non-verbaal
  • Bij onze lichaamstaal zijn de gekozen toon en kleding van zeer groot belang
  • Non-verbale communicatie is 12x krachtiger dan verbale communicatie
  • Kinderen hebben 400 verschillende expressies, nadat je de opleidingen voltooid hebt, zijn dit er nog maar 100. 

Eerste indruk

Vervolgens werd er stil gestaan bij de eerste indruk, die mensen maken. Michiel maakte de aanwezigen duidelijk dat dit tegenwoordig niet meer het moment is dat we elkaar voor de eerste keer fysiek zien. Dit is echter de foto, die wordt gebruikt bij Social Media. Bijna iedereen kijkt, eerst naar het profiel op LinkedIn. De meeste mensen staan er daar niet bij stil, dat hiermee al een eerste indruk ontstaat. Zijn advies was, om goed na te denken over wat voor indruk je wilt maken met de foto. Wil je benaderbaar en vriendelijk overkomen, of wil je jezelf juist als een leider laten zien. Uiteraard geldt dit ook voor jouw voorkomen in de fysieke wereld. In beide werelden wordt binnen 20 seconden de eerste indruk bepaald, en het kost veel tijd, energie en moeite om deze weg te nemen. Vervolgens gaf Michiel aan dat er, bij de eerste indruk, door mensen altijd veel naar de handen wordt gekeken. Dit is nog een overblijfsel uit het verleden, omdat deze in de historie voor zelfverdediging werden gebruikt. Indien je deze dus goed weet te gebruiken, kun je ze zelfs inzetten om vertrouwen mee op te wekken. Zijn advies was, om dus goed na te denken over de wijze waarop je dit wilt inzetten.

 

Na deze lessen over het inzetten van jouw handen, stond Michiel stil bij de handdruk. Een eveneens allesbepalende middel om tot een goede eerste indruk te komen. Zijn advies was om een handdruk altijd verticaal, droog en stevig te doen. Een te krachtige handdruk, geeft volgens zijn visie meestal niet de gewenste indruk. Een goede handdruk staat volgens hem gelijk aan een conversatie van drie uur, waarin je probeert om je zelf neer te zetten. Twee andere tips waren, om enerzijds goed oogcontact te hebben met je gesprekspartner en anderzijds, dat het goed was om de gesprekspartner op een juiste manier aan te raken. In beide gevallen wordt er door de hersenen een stofje, oxytocine, aangemaakt wat mensen een prettig gevoel van verbondenheid geeft. 

 

Micro-expressie

Michiel eindigde zijn presentatie door het bespreken van drie van een zevental micro-expressies. Deze expressies geven aan wat iemand daadwerkelijk voelt tegenover wat iemand zegt dat hij/zij voelt. Door middel van foto’s en video’s liet hij de aanwezigen zien hoe cruciaal het is om deze expressies op te merken en deze vervolgens aan te kaarten om het (sales)gesprek beter te laten verlopen.  

 

Tot slot besprak hij fronting: het draaien van het hele lichaam naar de gesprekspartner. Door je op deze wijze op te stellen toon je respect en beschikbaarheid naar de ander. Dit maakt dat de ander je betrouwbaarder, toegankelijker en meer open-minded vindt.  
 
Ellis bedankte Michiel voor zijn presentatie en de aanwezigen voor hun komst en nodigde iedereen uit om aan de borrel te beginnen. Hierbij een aantal interessante links, die genoemd zijn tijdens de presentatie van Michiel: 
 
 

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen