Peergroups

Kennisuitwisseling tussen de leden onderling is één van de belangrijkste activiteiten binnen onze vereniging. Het organiseren van peergroupbijeenkomsten voor gelijkgestemden is één van de manieren waarop we hier invulling aan geven. Elk kwartaal wordt er per peergroup een bijeenkomst georganiseerd waarbij er een onderwerp/thema op de agenda staat dat aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de peergroup. Elke peergroup heeft een eigen bestuur, die is samengesteld uit leden van de peergroup. In onderling overleg met de overige leden van de peergroup wordt voor aanvang van het jaar de onderwerpen/thema’s voor de rest van het jaar bepaald.

Om een peergroup goed tot zijn recht te laten komen hebben we een aantal spelregels opgesteld :

  • De afgevaardigde persoon in de peergroup moet binnen het bedrijf de functie bekleden waarvoor de peergroup bedoeld is. In onderling overleg met de SMA wordt dit vastgesteld;
  • Vanuit elk bedrijf kan er maar één persoon deelnemer zijn in de peergroup.
  • Het is, alleen in overleg, toegestaan om een vervanger te sturen naar de peergroup.

De SMA kent de volgende peergroupen, hiervan is die van de Indirecte Sales beginnende. Deze is onlangs pas gestart.

Commercieel Directeur

 

Inspireren, kennis delen en bovenal samen brainstormen : Dat is waar de peergroup Commercieel Directeur voor bedoeld zijn en ook om bekend staan. Bij deze peergroup werden reeds een aantal mooie bijeenkomsten georganiseerd de laatste jaren. Onderwerpen die o.a. op de agenda hebben gestaan zijn : Lead Nutering/Marketing Automation, Secure Base Leadership en Agile in Sales. Voorzitter Thiemo van Spellen : “De sfeer tijdens de bijeenkomsten is zeer goed en open. We spreken in vertrouwen, waardoor iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te geven. Maar ook zichzelf kwetsbaar durft op te stellen en vragen op tafel legt. Mede hierdoor is de peergroup inspirerend en leerzaam”.

Degene die voor deze peergroup in aanmerking komt is degene die eindverantwoordelijk is voor het volledige commercieel beleid van de organisatie. De persoon geeft hiermee leiding aan meerdere teams met verschillende disciplines waaronder o.a. sales, marketing, etc.

Salesmanager

 

Deze peergroup heeft de afgelopen jaren reeds een aantal interessante bijeenkomsten georganiseerd, waarbij telkens het jaarthema van de SMA de rode draad vormde. Een greep uit de onderwerpen: de brug tussen neurowetenschappelijke kennis en Sales Leiderschap, De Commerciële Revolutie en talent- en verandermanagement. Onderwerpen die allen op het bordje van de salesmanager liggen. Voorzitter van de peergroup Oscar van der Meijden : Naast de inhoudelijke aspecten, valt met name de interactie tussen de diverse deelnemers in positieve zin op en de hoge opkomst. Naast de “best practices werden ook regelmatig “best failures” met elkaar gedeeld waardoor een mooie groepsdynamiek ontstaat.

Degene die voor deze peergroup in aanmerking komt is degene die verantwoordelijk is voor de directe aansturing van één groep van salesprofessionals. Dit zullen over het algemeen (Key) Accountmanagers zijn.

Senior Sales Professional

 

Voorzitter Chris van Roosmalen: “De meetings van onze peergroup zijn interactieve bijeenkomsten waarin de deelnemers zich laten voorlichten en met elkaar van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen. Sparren met vakgenoten uit andere branches geeft vaak nieuwe en interessante inzichten. In een ontspannen setting helpen we elkaar om nog beter te worden in ons vak. De peergroup stond o.a. in het teken van Co-Creation, Agile en Challenger Sales.

Degene die voor deze peergroup in aanmerking komt is degene die commercieel verantwoordelijk is voor één of meerdere accounts. Tevens heeft deze persoon reeds meerdere jaren ervaring in het salesvak en is ouder dan 35 jaar.

Young Sales Professional

 

Deze peergroup heeft de afgelopen jaren zeker niet stil gezeten. In een aantal interessante bijeenkomsten wisten zij elkaar te inspireren en werden nieuwe contacten opgedaan of banden aangehaald. Onderwerpen die o.a. zijn behandeld : onderhandelen, consultative selling en lichaamstaal. Tevens zijn reeds een groot aantal Commercieel Directeuren langs geweest om te vertellen over hun loopbaan en waardoor ze succesvol zijn. Voorzitter Erik Rutten: “De sfeer tijdens de bijeenkomsten is altijd heel gemoedelijk. Dit komt mede door dat de leden elkaar vaker zien en beter leren kennen. Dit maakt het uitwisselen van kennis en kunde ook laagdrempelig, waardoor iedereen nog meer van de bijeenkomsten opsteekt

Degene die voor deze peergroup in aanmerking komt is degene die commercieel verantwoordelijk is voor één of meerdere accounts. Tevens heeft deze persoon een beperkt aantal jaren ervaring in het salesvak en is jonger dan 35 jaar

Bid – en Tendermanagement

 

Deze peergroup is actief sinds 2017 en wordt mede gefaciliteerd door bidmanagementspecialist Rick Uringa. Onderwerpen die o.a. de revue hebben gepasseerd zijn : kritische succesfactoren in bidmanagement, flow en creativieit in een bidteam en het RASCI-model.

Degene die voor deze peergroup in aanmerking komt is degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het beleid en invulling daarvan op het gebied van bid- en tendermanagement. We zijn bezig om te kijken of we op termijn een peergroup gaan vormen met daarin de operationele taken binnen deze functie.

Indirecte Sales

 

Binnen veel commerciële organisatie worden veel klanten bediend via eigen kanaal. Er is echter een grote groep bedrijven die eveneens gebruik maken van partners, intermediairs, distribiteurs, etc. Of te wel via Indirecte Sales. Dit is een dermate belangrijk kanaal dat we binnen de SMA hier een dedicated peergroup voor hebben ingericht. Hier komen onderwerpen./thema’s aan de orde zoals partnermanagement, etc.

Dit betreft personen, die binnen hun organisatie, verantwoordelijk zijn voor het indirecte kanaal. Vanuit deze functie bepaalt, deze persoon de te voeren strategie binnen de organisatie over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen en thema’s aan de orde die betrekking hebben op het uitoefenen van de rol.