SMA Bestuur en haar organisatie

De SMA is een vakvereniging dat grotendeels door vrijwilligers wordt gerund. Dat geldt zowel voor het landelijke bestuur als voor alle regionale besturen en andere commissies die binnen de SMA hun oorsprong hebben. Het bestuur legt haar verantwoording af aan de leden, dit gebeurt twee keer per jaar tijdens een voor alle leden toegankelijke Algemene Leden Vergadering.

 


Het landelijk bestuur bestaat uit een voorzitter en drie personen met elke hun eigen portefeuille. Klik hier voor de huidige invulling van het bestuur.

Naast deze groep van vrijwilligers maakt de SMA gebruik van een verenigingsdirecteur, Eiso Bleeker. Hij wordt hierbij ondersteund door een bureau bestaande uit Patricia van Koert en Arianne Rutgers.