SMA Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging en het vakgebied bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering zijn benoemd. Dit zijn degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de kandidaat aan tenminste twee van de volgende voorwaarden voldoen:

  • gedurende een onafgebroken periode van 4 jaar het mandaat van voorzitter, secretaris, penningmeester of een bestuursfunctie hebben uitgeoefend;
  • uitzonderlijke verdiensten voor de SMA als vakvereniging hebben verricht;
  • uitzonderlijke verdiensten voor het vak Sales & Accountmanagement hebben verricht.

Dit is van toepassing op de volgende personen :

.

 

SMA Erelid J.A. de Vries

 

J. A. de Vries

Oprichter SMA

Kees Kneppers

??

Dick Marck

Voorzitter ……….

Theo Wolven

??

Rob Beset

Bestuurslid ……….

Harry Stol

Voorzitter …….

Paul Velders

Secretaris ……….

Mariëlle Dellemijn

Bestuurslid ……

Albert Akkermans

Directeur Sales Event ……….

 

Wim Beltman

Voorzitter 2006 – 2014

Coen Bos

Voorzitter 2014 – 2019

Sales motto's

Salesmotto Emily Dobbe

Emily Dobbe

Sales en - accountmanager bij Karpi Group

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen