SMA Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging en het vakgebied bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering zijn benoemd. Dit zijn degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de kandidaat aan tenminste twee van de volgende voorwaarden voldoen:

  • gedurende een onafgebroken periode van 4 jaar het mandaat van voorzitter, secretaris, penningmeester of een bestuursfunctie hebben uitgeoefend;
  • uitzonderlijke verdiensten voor de SMA als vakvereniging hebben verricht;
  • uitzonderlijke verdiensten voor het vak Sales & Accountmanagement hebben verricht.

Dit is van toepassing op de volgende personen :

.

 

SMA Erelid J.A. de Vries

 

J. A. de Vries

Oprichter SMA

Kees Kneppers

??

Dick Marck

Voorzitter ……….

Theo Wolven

??

Rob Beset

Bestuurslid ……….

Harry Stol

Voorzitter …….

Paul Velders

Secretaris ……….

Mariëlle Dellemijn

Bestuurslid ……

Albert Akkermans

Directeur Sales Event ……….

 

Wim Beltman

Voorzitter 2006 – 2014

Coen Bos

Voorzitter 2014 – 2019

Sales motto's

Lars Nijhof

Sales Representative, Deltics

Hoe minder ik spreek, hoe beter het gesprek

Meer lezen

Emily Dobbe

Accountmanager Karpi

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Julia Neleman

Salesmanager, Sonicbee

“Wie luistert, weet meer”

Meer lezen

Sander Rooken

Accountmanager

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Meer lezen

Elise Nijenhuis

Key Accountmanager

“Het gaat niet om wat je verkoopt maar hoe je het verkoopt”

Meer lezen

2020

“Just do it” Cor Ludema Accountmanager Miele Professional Lees meer over Cor zijn salesmotto

Meer lezen

Marc van Hemert

Commercieel Directeur

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Meer lezen