Eisen SMA- accreditatie

De eisen die de SMA stelt aan een commerciële opleiding zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in het werkveld. Hiervoor wordt halfjaarlijks de SMA Sales Index uitgezet onder 350 salesprofessionals van uiteenlopend werkniveau en in de verschillende branches. Tijdens dit onderzoek wordt getoetst welke ontwikkelingen worden waargenomen in het werkgebied van commercie. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Validation Council. Dit is een adviesorgaan binnen de SMA die enerzijds toetst of de voorgelegde trends herkenbaar zijn en anderzijds een vertaling geeft van deze trends naar de dagelijkse werkzaamheden van de salesprofessional op elk niveau. Na goedkeuring van de Validation Council zullen de accreditatie-eisen hierop worden aangepast waardoor deze dus up-to-date blijven en daarmee een weerspiegeling blijven van hetgeen gevraagd wordt in het commerciële domein.

In de Validation Council zitten vertegenwoordigers uit vele verschillende branches, waardoor elke ontwikkeling uit elke sector wordt meegenomen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de balans tussen grote corporate ondernemingen en andere organisatie de juiste is. Tevens hebben we een onderverdeling gemaakt op regionaal niveau waardoor deze invloeden goed tot uiting zullen komen in de eisen/wensen die het beroepenveld worden door vertaald in de accreditatie en er hierdoor dus studenten worden afgeleverd die wenselijk zijn in het commerciële werkveld.

Niveaus accreditatie

 

Om het onderscheid tussen de niveaus weer te geven heeft SMA voor een drietal varianten gekozen. Deze varianten zijn gekoppeld aan het NLQF/EQF-niveau. NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

  • SMA-A : NLQF/EQF-niveau 4/5 (MBO/MBO+)
  • SMA-B : NLQF/EQF-niveau 6 (HBO/HBO+)
  • SMA-C : NLQF/EQF-niveau 7 (Master)

Beoordelingsformulier

Op basis van bovenstaande insteek en verdeling zijn op dit moment voor zowel SMA-A als SMA-B criteria opgesteld waaraan een eventuele opleiding moet voldoen. De beoordelingsformulieren die gehanteerd worden bij de accreditatie kun je hieronder vinden.

.Beoordelingsformulier SMA-ABeoordelingsformulier SMA-B/B1

Sales motto's

Salesmotto Emily Dobbe

Emily Dobbe

Sales en - accountmanager bij Karpi Group

Zonder wrijving geen glans

Meer lezen

Salesmotto Luciën Kamps

Sales Director EMEA West Planon Software

Stop met interessant te doen, wees geïnteresseerd!

Meer lezen

Harjan van Velthuizen

Salesmanager bij HSO

“Verkoop zo, dat een klant morgen weer bij je wil kopen. Je relatie met de klant moet oprecht, inhoudelijk en op basis van wederzijds vertrouwen zijn.”

Meer lezen

Salesmotto Christian Vijn

Salesmanager Xebia

Win-Win of geen akkoord!

Meer lezen

Manon van Valenberg

Teammanager New Business & Customer Succes Management, Infoland

Vrijheid, vertrouwen en verbinding

Meer lezen

Bianca Keijzer

Salesmanager, Centraal Beheer

Speel geen spel, maar speel

Meer lezen

Pourya Dadres

Account Executive, Zoom Video Communications

Selling is a craft. Be(come) an artist

Meer lezen

Olivier Rebollo

Business Development Manager voor West Europa

“Mensen doen zaken met mensen”

Meer lezen

Roy Coomans

Accountmanager Industrie

“Ken je klant door en door en zorg ervoor dat je klant jou kent”

Meer lezen

Annemarie Engels

Community Manager

“Connecting people drives sustainable business growth”

Meer lezen